Historiek en Doelstelling van Agro-Expo Vlaanderen. 25 jaar

Viering met academische zitting 17 oct.2006

 

Bij een 25 jaar bestaan , is het passend even stil te staan bij de genesis of het ontstaan van Agro –Expo., om daarna de doelstellingen te belichten.

In 1974 startte het  Verbond der pluimveehouders West-Vlaanderen met een pluimvee tentoonstelling die doorging in de Hallen ,aan de Grote markt in Ieper.  Een tweejaarlijkse beurs die  omgedoopt werd tot pluimvee- en varkensbeurs,

In Roeselare lanceerde  de vakgroep der varkenshouders , een nieuw concept : de ‘ Varken-show  .Dit na de varkensprijskampen die een thuisbasis hadden te Tielt en Torhout ,en niet meer succesrijk waren ..

 

Om verscheidene redenen , voor de pluimvee enerzijds  de onpraktische Hallen te Ieper ,waar de tentoonstelling gedeeltelijk doorging op het verdiep (zonder lift) en voor de varkenssector anderzijds te Roeselare ,  vooral  de onverenigbaarheid ,tussen groenten en varkenslucht ,.Daardoor  werd uitgekeken naar nieuwe opportuniteiten  .

 

Beide verenigen vonden elkaar op een bijeenkomst in ‘ den Ouden Beiaard ‘ te Roeselare en  in 1981 werden de plannen gemaakt voor een nieuwe beurs te , die zou doorgaan in de nieuwe Expo-Hallen te Roeselare.

Aldus werd de eerste Agro-Expo gehouden in April 1982 , op een datum die te laat in het jaar kwam, gezien het seizoenwerk en vooral ook voor de zaadhandel.

De eerste Agro Expo telde een kleine 100 deelnemers op 6000 m2 oppervlakte.

De tweede uitgave volgde in 1984 , met een beperkte uitbreiding in aantal deelnemers en een serieuze wachtlijst.

Wat de organisatoren deed beslissen de tentoonstellingsruimte voor 1986 , door het bijplaatsen van een tent vooraan de Hallen, op de parking.

Bij de opbouw was er al een lichte verwittiging geweest ,  maar op  zondagavond 19 januari ,rond 17 u. kreeg de tent de volle lading van een winterse stormwind… en niemand kon tegenhouden ,ook de brandweer niet, dat het dak van de tent werd weggeblazen. Een geluk bij een ongeluk , het regende niet ,ook s’nachts en de maandag niet ;aldus bleef de schade beperkt .

 

Omwille van deze problematiek kreeg Agro-Expo ,van de stad Roeselare ,voor de editie 1988 de toelating om ook het sportgedeelte van de Hallen te gebruiken,  De vakbeurs  breidde  uit tot de volledige Hallen met 10.000 m2.

De volgende edities bleven groeien ,terug met wachtlijsten . Eenmaal werd nog een lichte poging ondernomen met een tent van 1500 m2 , nu op de zijkant van de Hallen maar met een slechte doorstroming voor het publiek .

En aldus komen wij bij de laatste editie , januari 2006 .waar Agro-Expo , met dank aan het stadsbestuur ,voor de eerste maal gebruik kon maken van de verharde nieuwe parking achteraan de Hallen , en Agro-Expo op zijn grootste oppervlakte kon doorgaan – op 14.000 m2 ; Uitbreiding die vooral naar de rundveesector ging.

De jongveegroep Westhoek Holsteins , vertegenwoordigd in het Agro-Expo-bestuur door hun voorzitter Jacques Monbaillieu, staan in voor deze sector en ook voor de organisatie van de nu reeds 8 ste Vee-Show, maar meer daarover in het panelgesprek.

 

Het embleem of  Logo.

 

Van bij de start en tot vandaag nog werd een nieuw embleem ontworpen , door kunstenaar Joos Bostoen, uit St Eloois.Winkel en hier aanwezig vandaag.

Een embleem die ook op de vlaggen goed herkenbaar is met de zes groene driehoeken.: De centrale driehoeken , met stad Roeselare bovenaan en onderaan de groenten van de REO veiling , en dan de verschillende takken die op Agro-Expo aanwezig zijn ; de loodsen- en hokkenbouw , de zaden – en plantenhandel,

De belangrijke sectoren in de regio : pluimvee-en  varkens ,eindigend met de eindproducten  melk en kaas vanuit de rundveesector.

Dit alles verwijzend naar  de totaalbeurs die  Agro-Expo Vlaanderen wil zijn.   

.

 

 

 

 

Doelstellingen van Agro-Expo

 

Een gespecialiseerde vakbeurs zoals Agro-Expo wil de ontmoetingsplaats zijn voor de vooruitstrevende land- en tuinbouwer in Vlaanderen .De keuze voor Roeselare , het hart van West-Vlaanderen, veruit de meest agrarische provincie van het land met ongeveer 40 % van de totale Vlaamse productie.

Roeselare ;het centrum van de Voeding , volgens burgemeester Luc Martens , met de verschillende voederfabrieken, de pasta en macaroni , en de tweede grootste groentenveiling van het land.

Agro-Expo wil eveneens  stimulans zijn voor de plaatselijke constructiebedrijven, voor wie Brussel een brug te ver is , om hier hun nieuwe ontwerpen en machines voor te stellen. Dit voor een  meer geinteresseerde bezoeker , die steeds maar aangroeit in aantal , ook vanuit het buitenland.

Daarnaast zijn er de gevestigde bedrijven , die hier hun klienteel vinden of terugvinden in een aangename en ongedwongen sfeer.

 

Promotie Streekproducten

Zowel op de pluimveetentoonstelling in Ieper als op de Varkenshow te Roeselare, was er aandacht voor de promotie van het streekproduct.

Dit werd en wordt verdergezet in Agro-Expo  Vlaanderen,; ik vernoem de bloemkoolwedstrijden in samenwerking met verschillende restaurants , resulterend in receptenboekjes .uitgave samen met de vakgroep bloemkooltelers.

De wedstrijden met de vastkokende aardappel met als juryvoorzitter Piet Huysentruyt.

Top of the bill waren de vergelijkende wedstrijden van gedroogde varkens- hammen , waaruit duidelijk bleek dat fabrikanten uit eigen regio, niet moesten onderdoen voor internationale namen zoals parmaham enz.   

De firma Grega uit Buggenhout behaalde met Superano-ham ,tweemaal  goud op Agro-Expo en  mag ook bogen op twee europese bekroningen op de vermaarde DLG –Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft-beurzen in Duitsland . De heer  Gaston Vandenberghe ,Ceo van Grega-hammenindustrie vertelt daar straks meer over in het panelgesprek.

Tweemaal werd de Prei-Award uitgereikt op Agro-Expo. Dit na opvolging op het preibedrijf zelf ,gedurende 1 jaar , van bij de grondproductie tot bij de vermarkting.. Prei ,naast andere groenten , een topproduct geworden  in de streek en op de REO Veiling .Ook daar meerover in het panelgesprek met O/Directeur Paul Demyttenaere.        

 

De Vakbeurs Agro-Expo Vlaanderen kon ook rekenen op nationale en internationale belangstelling en krreeg veel aandacht van de officiele instanties

Alle federale en gewestelijke Ministers van Landbouw ,brachten een bezoek terwijl de meeste van hen present waren bij de plechtige openingszittingen en er een toespraak hielden.

Twee premiers , de Heren Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene waren te gast en brachten een uitgebreid bezoek aan Agro-Expo.

Zelfs de huidige Minister van Landbouw in Nederland , dhr  Cees Veerman kwam een belangrijk referaat houden op een de  studiedagen op Agro-Expo..

 

Er volgt een panelgesprek onder leiding van Ir Jacques Van Outryve , landbouwjournalist  en prof op de Bachelor campus te Roeselare , met de reeds

genoemde heren Monbaillieu, Vandenberghe en Demyttenaere.

 

De slottoespraak wordt gebracht door Ir. Joris Relaes , kabinetchef landbouw bij Minister-President  Yves eterme.

Hij zal het belang belichten van de land-en tuinbouwproducties in onze regio

aan de hand van het landbouwrapport dat in Juli 2006 verschenen is.

 

 

Michel Vulsteke

Roeselare- ‘ de oude Melkerij’  17/10/2006

Inschrijvingsformulier

Er kan niet meer ingeschreven worden.

 

Standruimte.

Publiciteit in catalogus.

Huur van een stand.

Koeparade.

Agro-Expo Dairy Sale.

Contact

VZW Agro-Vlaanderen

Zetel & Administratie:

Oostnieuwkerksesteenweg 101

8800 Roeselare

TEL 051 50 39 33

agro.expo@skynet.be

 

BTW BE0677.754.935

IBAN BE31 7360 3895 4355

BIC KREDBEBB